Tensta ”Restructuring Swedish Modernist Housing”

Björkingegränd, Tensta

Mindre projekt/reportage i samarbete med arkitekt Erik Stenberg, som arbetat med ombyggnad av miljonprogramslägenheter i Tensta.
Publicerades i tidskriften Nordic Journal of Architecture No. 3. Vol. 2. winter 2012. Senare visade på Tensta konsthall i projektet Tensta museum under vintern 2013-14.
Tänkt som arkitekturfotografi där även människorna får vara närvarande.