Engelbrektskyrkan 2013

Engelbrektskyrkan

Bok utgiven av Arkitektur- och designcentrum i samband med Engelbrektskyrkans 100-årsjubileum. Grafisk form Anna Larsson.